Prof. dr. hab. Antoni Mironowicz

historian; head of the History of East-Central Europe Chair in the Institute of History of the University in Białystok; his specialization is the history of the Eastern Church in Middle-Eastern Europe; he is the author of 55 monographs and around 500 articles, among others: Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI-XVII wieku (1991); Kościół prawosławny w Polsce (2006); Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku (2008); Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych (2014); Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, cz. I: Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka (2016), part II: Lata panowania Zygmunta Starego (2017).