Prof. dr. hab. Janusz Maciuszko

historian of the Church; theologian, full professor and dean in the Theological Department of the Christian Theological Academy in Warsaw and lecturer of the Evangelical School of Theology in Wroclaw; editor-in-chief of „Rocznik Teologiczny” [‘Theological Annales’] (until 2015); author of monographies: Konfederacja Warszawska 1573 roku. Geneza, pierwsze lata obowiązywania [‘Warsaw Confederation – 1573. Origins, First Years of the Validity’] (1984), Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji [‘Symbols in Polish Religiosity of the Baroque and Counter-Reformation Times’] (1986), Ewangelicka postyllografia polska XVI-XVIII wieku. Charakterystyka porównawcza – analiza – recepcja [‘Protestant Polish Postils Study of the 16th-18th centuries. Comparative Characteristic – Analysis – Reception’] (1987), Wprowadzenie do nauk o religii [‘Introduction to Religious Studies’] (1992); Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku [‘Mikołaj Rej. Forgotten Protestant theologian of the 16th century’] (2002).