Prof. dr. hab. Tadeusz J. Zieliński

lawyer, theologian, full professor and vice-rector of the Christian Theological Academy in Warsaw; ecumenical activist; Member of the Polish Parliament for the second and third term; author of many publications, among others: Roger Williams – twórca nowoczesnych stosunków państwo-kościół [‘Roger Williams – creator of modern relations between the State and Church’] (1997), Iustificatio impii. Usprawiedliwienie „sola fide” jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii [‘Iustificatio impii. Justification „Sola Fide” as the Main Article of Faith of the Protestant-Conservative Current of the Church in England’] (2002); Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA [‘State and Religion in Public Schools According to the US Supreme Court’] (2007); Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej [Evangelical Protestantism. Study of Special Religious Features] (2013), Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego [‘The State Church in England’] (2016).