Abp Hiob (Ihor) Getcha

arcybiskup Telmessos; profesor teologii liturgii w Instytucie Katolickim w Paryżu oraz teologii liturgicznej i dogmatycznej w Instytucie Studiów Doktoranckich Teologii Prawosławnej w Chambésy (Szwajcaria); przewodniczący Patriarchalnego Egzarchatu Prawosławnych Parafii Rosyjskiej Tradycji w Europie Zachodniej (2013-2015); stały reprezentant Patriarchatu Ekumenicznego w Światowej Radzie Kościołów w Genewie; prawosławny współprzewodniczący Wspólnej Międzynarodowej Komisji Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym; prawosławny współprzewodniczący i członek-założyciel Wspólnej Prawosławno-Katolickiej Grupy Roboczej Świętego Ireneusza: autor studiów i artykułów z zakresu liturgiki, duchowości prawosławnej i ekumenizmu.