Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej; prawosławny ordynariusz wojskowy; profesor i prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; kierownik Sekcji Teologii Prawosławnej i kierownik Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej; wykładowca w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie; członek Komitetu Nauk Teologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk; specjalizuje się w teologii pastoralnej, liturgice, duchowości prawosławnej, homiletyce i teologii fundamentalnej.