Agnieszka Kasperek

doktorantka w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL); stypendystka Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie i Polsko-Niemieckiej Fundacji Rozwoju Nauki (PNFRN).

Zobacz więcej