Antoni Dębiński

ksiądz katolicki, profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego; od roku 2012 rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL); kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa KUL.

Zobacz więcej