Bp Jan Szarek

biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (1991-2000); prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (1993-2001); prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (2000-2005), doktor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001); uczestnik Walnych Zgromadzeniach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów.