Dariusz Bruncz

redaktor naczelny portalu ekumenicznego ekumenizm.pl, publicysta; wykładowca na Politechnice Warszawskiej; redaktor prowadzący portal luter2017.pl – oficjalną witrynę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na obchody jubileuszowe 500-lecia reformacji, autor kilkuset publikacji nt. ekumenizmu oraz teologii protestanckiej, członek Towarzystwa Anglikańsko-Luterańskiego; doktorant Uniwersytetu Warszawskiego.