Dr hab. Kalina Wojciechowska

teolog i biblistka ewangelicka, profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu; członkini i zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk; autorka kilku monografii m.in.: Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie (wraz z A. Tschirschnitzem) (1996), Opowiadam wam jak Piotr: elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka (2006).