Dr hab. Krzysztof Leśniewski

teolog, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym KUL; członek Towarzystwa Naukowego KUL, Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego „Fides et Ratio”, Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej (International Ecumenical Fellowship), European Society for Ecumenical Research „Societas Oecumenica”, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, Towarzystwa Teologów Ekumenistów. Przedmiotem jego badań naukowych są: antropologia chrześcijańska, duchowość prawosławna, terapia hezychastyczna oraz teologia jedności Kościoła.