Dr hab. Krzysztof Mielcarek

biblista, badacz i autor, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek katolickiej delegacji w oficjalnych dialogach pomiędzy Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Światowym Aliansem Baptystycznym (2004-2008) i aktualny członek Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.