Dr hab. Mariusz Wideryński

fotograf, teoretyk fotografii; jego prace pokazywane były podczas wielu wystaw w Polsce i za granicą; współautor nowatorskiego cyklu koncertów Partytury Fotograficzne; autor ponad 30 albumów; członek Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” oraz Związku Polskich Artystów Fotografików; profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.