Dr. hab. Piotr Kopiec

teolog i socjolog, adiunkt Katedry Teologii Protestanckiej Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; przewodniczący polskiego regionu Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej (International Ecumenical Fellowship), członek European Society for Ecumenical Research „Societas Oecumenica”, Towarzystwa Teologów Ekumenistów; ekspert w zakresie współczesnej teologii protestanckiej, zwłaszcza współczesnej, oraz procesów społecznych i kulturowych związanych z epoką ponowoczesną.