dr Iwona Baraniec

doktor teologii, filolog francuski; pracowała w Światowej Federacji Luteranskiej, Polskiej Radzie Ekumenicznej i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; referent Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg [Biuro ds. Misji, Ekumenizmu i Rozwoju Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii]