Dr Magdalena Sevcikova

teolożka, luterańska duchowna, nauczycielka romskich uczniów w słowackiej szkole; członek Society for the Intercultural Pastoral Care and Counseling [‘Stowarzyszenia Międzykulturowej Opieki Pastoralnej i Poradnictwa’].