Dr Marcin Abijski

doktor teologii; muzykolog i kantor; badacz związków między muzyką bizantyjską a staroruską monodią, szczególnie w aspekcie praktyki liturgicznej; założyciel Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza; prowadzi zajęcia ze śpiewu bizantyjskiego dla hagioryckich mnichów na św. Górze Athos; kantor w Skicie św. Antoniego i św. Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach – jedynej w Polsce prawosławnej pustelni; autor muzyki grecko-bizantyjskiej do polskiego Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy ks. Józefa Maja; skomponował muzykę bizantyjską do polskiego przekładu kondakionu św. Romana Melodosa O nawróconej.