Dr Peter Bouteneff

profesor teologii systematycznej w Prawosławnym Seminarium Św. Włodzimierza (Yonkers, Stan Nowy Jork, USA); ekspert w zakresie starożytnej i nowożytnej teologii, duchowości i dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem Prawosławnym i innymi Kościołami; autor monografii Sweeter than Honey: Orthodox Thinking on Dogma and Truth [‘Słodszy niż miód. Prawosławna Refleksja nad Dogmatami i Prawdą’] (2006), Beginnings: Ancient Christian Readings of the Biblical Creation Narratives [‘Początki. Starożytna chrześcijańska lektura biblijnych narracji stworzenia’] (2008); kierownik projektu Arvo Pärt Prawosławnego Seminarium Św. Włodzimierza oraz autor monografii Arvo Pärt: Out of Silence [‘Arvo Part. Poza milczeniem’]kieruje seminarium Sakralne Inicjatywy Artystyczne.