Essayas Techane Mesfen

ewangelik z Etiopii zaangażowany w ruch ekumeniczny i pracę z uchodźcami z Afryki; pracownik administracyjny Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie.