Jan Cieślar

Jan Cieślar – biskup diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; starszy wykładowca w Katedrze Teologii Historycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Zobacz więcej