Krzysztof Żuk

prezydenta miasta Lublin, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) . W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zobacz więcej