Ks. Andrzej Gontarek

duchowny Kościoła Polskokatolickiego, wikariusz biskupi, stypendysta Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria); wykładowca w Katedrze Teologii Praktycznej Sekcji Starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej); proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie, a jednocześnie Matki Bożej Anielskiej w Kosarzewie. Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zobacz więcej