Ks. dr Artur Aleksiejuk

doktor teologii, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, stypendysta Ostkirchliches Institut w Regensburgu (2001-2003), członek Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej (2007-2011), członek Patriarszego Ogólnoprawosławnego Komitetu ds. Bioetyki (od 2009) i Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów (od 2013), założyciel pierwszego w Polsce Prawosławnego Poradnictwa Psychologiczno-Duszpasterskiego (2009).