Ks. dr Dariusz Chwastek

teolog, wykładowca Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; specjalista w zakresie etyki teologicznej, filozofii religii i teologii systematycznej, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiej RP; proboszcz parafii w Warszawie, autor monografii Człowiek w obliczu Słowa. Nauka o usprawiedliwieniu Marcina Lutra a program demitologizacji Rudolfa Bultmanna (2008)