Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD

profesor w Katedrze Religiologii i Misjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.