Ks. dr hab. Marek Uglorz

teolog i biblista; profesor Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ekspert w zakresie teologii biblijnej ze szczególnym uwzględnieniem chrystologii, hamartiologii i antropologii, a także etyki teologicznej, ekologii, ekumenizmu i duchowości; członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i przewodniczący Komisji Synodalnej ds. Pastoralnych; autor wielu prac naukowych, m.in.: Chrystus i Jego Kościół (2000), Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Chrystologiczne wyznanie Listu do Hebrajczyków (2009), Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia (2010); Hamartiologia (2013).