Ks. dr hab. Przemysław Kantyka

ksiądz diecezji kieleckiej Kościoła Rzymskokatolickiego; kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL i dyrektor Instytutu; wykładowca w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach; autor trzech monografii, w tym: Chrześcijańska alterglobalizacja. Człowiek wobec globalizacji w antropologiczno-teologicznej wizji Światowej Rady Kościołów (2016); reprezentant Konferencji Episkopatu Polski w Międzynarodowej Sieci Współpracy Kościołów Basenu Morza Bałtyckiego „TheoBalt”; delegat Papieskiej Rady Do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan w Komisji Dialogu Baptystyczno-Katolickiego; specjalista od teologii poreformacyjnej obszaru języka angielskiego, problematyki dialogów ekumenicznych i recepcji ich wyników oraz działalności doktrynalnej i społecznej Światowej Rady Kościołów.