Ks. dr Ireneusz Lukas

duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, doktor teologii, nauczyciel akademicki w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej (2008-2016), sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy.