Ks. Grzegorz Brudny

duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie; duszpasterz poradnictwa psychologiczno-pastoralnego; członek zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce; doktorant w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; psychologiczno-pastoralny superwizor procesu kształcenia; autor artykułów z zakresu psychologii pastoralnej i duszpasterstwa opublikowanych m.in. w „Zwiastunie Ewangelickim” i „Przeglądzie Ewangelickim”.

Zobacz więcej