Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński

 

teolog; profesor w Katedrze Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autor monografii Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne (2008).