Ks. Prof. dr Urs von Arx

duchowny Starokatolickiego Kościoła w Szwajcarii; profesor zwyczajny na Wydziale Starokatolickiej Teologii Uniwersytetu w Bernie; konsultant i członek różnych komisji Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Kościołów Starokatolickich w zakresie międzynarodowego bilateralnego dialogu teologicznego z Kościołem Prawosławnym (1973-1987), z Patriarchatem Ekumenicznym (2004-2016), z Kościołem Rzymskokatolickim (2003-2017) i z Kościołem w Szwecji (2009-2013); stały uczestnik  Konferencji Anglikańsko-Starokatolickich Teologów (1973-1988) oraz członek Anglikańsko-Starokatolickiej Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej (1999-2005); redaktor naczelny starokatolickiego naukowego kwartalnika Internationale Kirchliche Zeitschrift (IKZ) (2001-2015); ekspert w zakresie egzegezy Nowego Testamentu, eklezjologii, historii Kościoła, dialogu ekumenicznego i liturgii.