Ks. Prof. Dumitru A. Vanca

duchowny prawosławny w Alba Iulia (Rumunia), adiunkt w Uniwersytecie „1 Grudnia 1918” w Alba Iulia, wykładający liturgikę na Wydziale Teologii Prawosławnej i Muzyki Religijnej; autor kilku książek i wielu rozpraw w zakresie historii rumuńskiej liturgii, a szczególnie badań nad starymi rumuńskimi księgami liturgicznymi, m.in.: Paradigme liturgice în sec. 17 în Transilvania. Ioan Zoba din Vinţ şi evoluţia liturghiei româneşti (2016) [‘Liturgiczne wzory w wieku XVII w Transylwanii. Ioan Zoba din Vinţ i ewolucja rumuńskiej liturgii]; członek ważnych narodowych gremiów akademickich, jak np. The Romanian Quality Assurance Agency for Higher Education [‘Rumuńska Agencja Potwierdzania Jakości Szkolnictwa Wyższego’] oraz National Council for Attestation of University Titles, Diplomas and Certificates [‘Narodowa Rada Potwierdzania Tytułów, Dyplomów i Certyfikatów Uniwersyteckich’] (CNADTCU).