Ks. Sławomir Pawłowski

dr hab.; duchowny rzymsko-katolicki, pallotyn; adiunkt w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej w Lublinie, redaktor naczelny polskiej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”, opiekun duchowy projektu ewangelizacyjnego „Armia Dzieci” Instytutu Ewangelizacji Świata – Misja ICPE.

Zobacz więcej