Ks. Tomasz Adamczyk

doktor, adiunkt w Katedrze Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL); sekretarz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, zastępca dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego, kapelan Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego, dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL; autor licznych publikacji naukowych na temat rozwoju zawodowego, materialnego, społecznego,  rodzinnego i religijnego emigrantów.

Zobacz więcej