Michał Karapuda

działacz kulturalny, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin; sekretarz Rady Kultury Miasta Lublin przy Prezydencie Miasta Lublin, członkiem Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie, członkiem Społecznej Rady Pracodawców kierunku Animacja Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Zobacz więcej