O. dr Marcin Lisak OP

doktor socjologii, dominikanin, wykładowca m.in. na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie, na Graduate Theological Union w Berekeley w Kalifornii oraz Instytucie św. Tomasza w Kijowie na Ukrainie; pracownik naukowy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie; ekspert w zakresie socjologii migracji, socjologii religii, katolickiej nauce społecznej i etyce społecznej.