O. prof. William Henn

członek zakonu Braci Mniejszych Kapucynów; profesor na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; ekspert w zakresie eklezjologii i ekumenizmu; członek Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów; konsultor Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan; członek komisji ds. dialogu ekumenicznego Kościoła katolickiego z reprezentantami Kościołów pentekostalnych (1998-2009), Światowym Aliansem Baptystycznym (2006-2010), ze Światową Wspólnotą Kościołów Reformowanych (od 2011).