Prof. dr hab. Dariusz Chemperek

literaturoznawca, kierownik Zakładu Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; ekspert w zakresie historii literatury staropolskiej, a szczególnie literatury i piśmiennictwa protestantów w dawnej Polsce; kultury literackiej Lublina i Lubelszczyzny XVI i XVII w., literatury w Wielkim Księstwie Litewskim XVI-XVIII w., problematyki wschodniej w literaturze staropolskiej; autor wielu publikacji, m.in.: „Umysł przecię z swojego toru nie wybiega”. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego (1998); Poezja Jana Gawińskiego i kultura drugiej połowy XVII wieku (2005).