Prof. dr hab. Janusz Maciuszko

historyk Kościoła, teolog, profesor zwyczajny i dziekan na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu; redaktor naczelnym „Rocznika Teologicznego” (do 2015); autor monografii: Konfederacja Warszawska 1573 roku. Geneza, pierwsze lata obowiązywania (1984), Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji (1986), Ewangelicka postyllografia polska XVI-XVIII wieku. Charakterystyka porównawcza – analiza – recepcja (1987), Wprowadzenie do nauk o religii (1992); Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku (2002).