Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

prawnik, teolog, profesor zwyczajny i prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; działacz ekumeniczny, poseł na Sejm II i III kadencji; autor wielu publikacji, m.in.: Roger Williams – twórca nowoczesnych stosunków państwo-kościół (1997), Iustificatio impii. Usprawiedliwienie „sola fide” jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii (2002); Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA (2007); Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej (2013), Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego (2016).