Renata Horbaczewska

wiceprezes Fundacji Rozwoju KUL, mgr filologii polskiej, członek Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego.