Sławomir Jacek Żurek

prof. dr hab.; kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego i Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Historii i Dziedzictwa Kulturowego Żydów Europy Środkowej i Wschodniej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; autor wielu artykułów naukowych i książek; członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, a także Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; redaktor naczelny Kalendarza Ekumenicznego (2000-2001); stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana (USA) (2002-2003).

Zobacz więcej